Projekt centar Borovo | Sanacija etno kuće, faza 2 | Projekt Centar Borovo

Sanacija etno kuće, faza 2

Općina Borovo u svom vlasništvu ima etno kuću čiji je cilj promicanja tradicionalnih vrijednosti i načina života u Borovu te poboljšanje kulturne i turističke ponude Općine Borovo. Etno kuća se nalazi u centru Borova, na adresi Glavna 44, k.č.br. 510, k.o. Borovo.
Etno kuća je izgrađena početkom 20. stoljeća u tadašnjem tradicionalnom arhitektonskom stilu od materijala koji su se tada koristili za izgradnju kuća – nabijena zemlja. Etno kuća još se ne koristi u njenom punom potencijalu, jer je potrebno izvesti radove sanacije nekih njezinih dijelova.
Projektom „Sanacija etno kuće, faza 2“ će se izvesti građevinski radovi sanacije nosećih stupova i greda kako bi se osnažila konstrukcija kuće. Zbog započetog procesa propadanja potrebno je sanirati i dio krova etno kuće. Pored tih radova, potrebno je izvesti i radove sanacije fasade etno kuće koja je počela otpadati te rekonstrukcije bedema i kapije koji su u lošem stanju. Dodatno, ovim projektom će se izvesti i radovi izgradnje sanitarnog čvora kojeg smo morali ukloniti u prethodnoj fazi sanacije etno kuće.
Vrijednost radova predviđenih ovim projektom iznosi 412.765,38 kn. Projekt sufinanciraju Zajedničko vijeće općina iznosom od 300.000,00 kn i Općina Borovo iznosom od 112.765,38 kn.

CyberChimps