Projekt centar Borovo | O nama | Projekt Centar Borovo

O nama

IMG_0624Udruga Projekt Centar Borovo ima svojstvo građanskopravne osobe, neprofitna je, nepolitička i nezavisna udruga. Ured Udruge je otvoren 22. svibnja 2014. godine u zgradi općine Borovo.

Razlog osnivanja Udruge je stvaranje uvjeta za lokalno održiv razvoj i identificiranje poljoprivrednika, poduzetnika, obrtnika i zadruga kao potencijalnih sektora za daljnji razvoj gospodarstva kroz stvaranje funkcionalnih, efikasnih i održivih oblika i metoda unutarnje organizacije i rada u sastavu Mreže Centara za razvoj poduzetništva i prekograničnu suradnju.

______________________________________________________________________________________________________________

Ciljevi Udruge su:

– ostvarivanje novih kontakata sa međunarodnim i domaćim institucijama i organizacijama,

– pomaganje fizičkim i pravnim osobama s područja djelovanja Udruge u prilagodbi uvjetima globalnog i europskog tržišta,

– unaprijediti uvjete za cjeloviti razvoj ruralnih područja na kojima Udruga djeluje, poboljšati kvalitetu življenja te pridonijeti očuvanju/stvaranju novih radnih mjesta na tim područjima,

– umrežavanje s drugim udrugama i institucijama koje se bave sličnom djelatnošću,

– zaštita i očuvanje životne sredine.

Osnivanje udruge Projekt Centar Borovo je omogućeno sredstvima EU IPA prekograničnog programa 2007. – 2013.

Projekt centar Borovo trebao bi biti važna karika u razvoju općine, kao i cjelokupne Mreže centara.

CyberChimps