Projekt centar Borovo | Mreža mladih u zajednici | Projekt Centar Borovo

Mreza mladih

 

Mreža mladih u zajednici

Projekt „Mreža mladih u zajednici“ nastao je inicijativom Europskog doma Vukovar za stvaranje uvjeta za povećanje udjela aktivnosti mladih u lokalnim zajednicama na području Vukovarsko-srijemske županije, poglavito gradova Ilok i Vukovar te općina Borovo, Negoslavci, Tompojevci i Trpinja. Mladi koji žive u tim područjima su djeca roditelja koji primaju socijalnu pomoć, djeca pripadnici nacionalnih manjina, djeca branitelja, djeca roditelja koji su nezaposleni. Uz to, i sami mladi nakon završetka školovanja postaju dugotrajno nezaposlene mlade osobe i k tome postaju pasivni i nezaintresirani.

Glavni nositelj projekta je Europski dom Vukovar, partneri na projektu su Klub mladih općine Tompojevci i Projekt Centar Borovo. Suradnici u provedbi projekta su gradovi Ilok i Vukovar, LAG Srijem, Projekt Centar Negoslavci, općina Trpinja i Ured za međunarodnu suradnju TINTL.
Projektne aktivnosti će se provoditi u gradovima Ilok i Vukovar, te općinama Borovo, Negoslavci, Tompojevci i Trpinja.

Cilj projekta je podignuti razinu kvalitete života mladih na području VSŽ (gradovi Vukovar i Ilok te općine Borovo, Negoslavci, Tompojevci i Trpinja).
Konkretno, projekt je usmjeren na poboljšanje društvenog aktivizma i djelovanja mladih u lokalnim zajednicama.

Očekivani rezultati projekta su:
• veća umreženost i uključenost mladih za djelovanje na području gradova Ilok i Vukovar, te općina Borovo, Negoslavci, Tompojevci i Trpinja (kroz različite neformalne oblike djelovanja)
• osnaženost i (nado)gradnja vještina, znanja i sposobnosti kod mladih za aktivno djelovanje i poboljšanje kvalitete života mladih
• otvorenost ka putovanjima (studijskih) i razmjeni mladih radi stjecanja iskustva i praktičnog rada
• otvaranja prostora za društveno odgovorno djelovanja mladih kroz savjete mladih na nivou gradova i općina, a koji će biti pokrenuti na inicijativu JLS
• suradnički i međusektorski odnos predstavnika JLS, mladih, udruga i drugih dionika koji se mogu uključiti u pojedine aktivnosti poput Policije u zajednici, Vijeća za prevenciju.

Projektne aktivnosti su:
1. Partnerski sastanci udruge prijavitelja i partnera na projektu
2. Okrugli stol s medijima, predstavnicima JLS i mladih s područja 6 zajednica
3. Set edukativnih radionica o aktivnom djelovanju mladih kroz volontiranje i aktivizam
4. Studijska putovanja – primjeri dobre prakse i poticanja umreženosti
5. Edukativna radionica o aktivnom djelovanju mladih – savjeti mladih
6. Radionica o pisanju projektnih prijedloga
7. Kreiranje, izrada i distribucija promotivnih materijala
8. Javno događanje – sajam.

Projekt sufinanciraju Ministarstvo socijalne politike i mladih, grad Vukovar i općine Borovo i Tompojevci.

 

Financiranje

CyberChimps