Projekt centar Borovo | Modernizacija javne rasvjete u Općini Borovo, 2. faza | Projekt Centar Borovo

Modernizacija javne rasvjete u Općini Borovo, 2. faza

Drugom fazom projekta Modernizacija javne rasvjete u Općini Borovo provedena je nabava i postavljanje LED svjetiljki na stupove javne rasvjete državne prometnice 519 koja obuhvaća ulice Vukovarska, Glavna, Školska i Ozrenska.

Zamjenom postojećeg sustava javne rasvjete novim energetski učinkovitijim postiže se usklađivanje sustava javne rasvjete s normiranim svjetlotehničkim vrijednostima, zaštita okoliša i stambenih zona od svjetlosnog onečišćenja, uklanjanje štetnih radnih tvari izvora svjetlosti, smanjivanje emisije stakleničkih plinova, povećanje energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete i doprinos održivom gospodarenju energijom. Sa sredstvima ostvarenim uštedom na energetskim troškovima Općina bi nastavila s ulaganjima u povećanje energetske učinkovitosti lokalne infrastrukture.

Vrijednost investicije: 438.549,81 kuna, učešće Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u prihvatljivim troškovima: 350.000,00 kuna, vlastito sudjelovanje Općine Borovo: 88.549,81 kuna.

CyberChimps