Projekt centar Borovo | Izgradnja zgrade NK Sloga Borovo | Projekt Centar Borovo

Izgradnja zgrade NK Sloga Borovo

Provedbom ovog projekta Općina Borovo planira pribaviti projektno-tehničku dokumentaciju potrebnu za izgradnju nove zgrade NK „Sloga Borovo“. Dana 08.12.2021. godine Općina Borovo je zaključila ugovor sa tvrtkom Videković d.o.o. za projektiranje, nadzor i građenje iz Vinkovaca, KLASA: 363-01/21-01/06, URBROJ: 2196-04-01-21-05. Predmet navedenog ugovora je usluga izrade projektne dokumentacije i ishođenja građevinske dozvole za izgradnju nove zgrade (svlačionice, poslovnog prostora i tribina P+1) čija je vrijednost 244.125,00 kn s PDV-om.
Nogometni klub Sloga Borovo osnovan je 1926. godine kada je i izgrađen nogometni teren. Uz teren se nalazi i upravna zgrada, izgrađena 1970. godine, u kojoj se nalaze prostorije uprave NK Sloga Borovo, svlačionice, kupatila, sanitarni čvorovi i pomoćne prostorije za opremu. Zbog financijskih ograničenja, u zgradu se nije pretjerano ulagalo –2004. godine uveden je sustav centralnog grijanja na plin te je u 2017. godini zamijenjena vanjska stolarija. Osim tih ulaganja, na zgradi su se samo izvodili poslovi sanacije oštećenja nastalih djelovanjem vremena. Uslijed djelovanja vremena zgrada sve više propada i postaje financijski neisplativo daljnje ulagati u sanaciju zgrade već je potrebno zgradu potpuno ukloniti i izgraditi novu zgradu koja će svojom površinom i kvalitetom zadovoljiti potrebe modernog nogometnog kluba. Izgradnjom nove zgrade dobile bi se nove prostorije za nogometaše čime bi se unaprijedili uvjeti prilikom izvođenja treninga i održavanja nogometnih utakmica. Zgrada ne bi bila namijenjena samo članovima NK Sloga Borovo, već bi se u njoj izgradile i prostorije koje će koristiti i ostali sportaši i rekreativci iz Borova, poput teretane. Zajedno sa zgradom će se izgraditi i tribine na kojima će ljubitelji sporta moći pratiti nogometne utakmice i ostala sportska dešavanja koja će se odvijati na nogometnom terenu. Pored toga, u sklopu zgrade bi se izgradio i prostor za ugostiteljski objekt koji će doprinijeti održivosti projekta. Nova zgrada bi bila izgrađena po trenutnim energetskim standardima što bi doprinijelo kvaliteti i uštedi održavanja sportske građevine.
Izgrađenom novom zgradom NK Sloge Borovo Općina Borovo će dobiti infrastrukturu koja će omogućiti organizaciju budućih sportskih i drugih dešavanja većeg obima na kojima će se moći družiti djeca i mladi srpske nacionalnosti sa njihovim vršnjacima iz Republike Srbije i Republike Srpske i na taj način jačati vezu sa svojim nacionalnim identitetom.
Primarna ciljana skupina projekta su sportaši s područja Općine Borovo, prvenstveno nogometaši, dok su sekundarna ciljna skupina projekta rekreativci i ljubitelji sporta.
Ukupna vrijednost projekta je 244.125,00 kn. Projekt je sufinanciran od strane Zajedničkog vijeća općina iznosom od 130.000,00 kn i Općine Borovo iznosom od 114.125,00 kn.

CyberChimps