Projekt centar Borovo | Financijska potpora za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2021. godini | Projekt Centar Borovo

Financijska potpora za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2021. godini

Općina Borovo je osigurala financijska sredstva za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2021. godini u Dječjem vrtiću ZLATOKOSA BOROVO zahvaljujući kojoj će se ostvariti ravnomjerniji i održivi razvoj predškolske djelatnosti, poboljšati dostupnost i pristupačnost predškolskog programa te povećati uključenost i obuhvaćenost djece rane i predškolske dobi s područja Općine Borovo.
Sredstva iz financijske potpore Dječjem vrtiću ZLATOKOSA BOROVO uložiti će se u poboljšanje uvjeta rada i kvalitete programa dječjeg vrtića. Financijska potpora radu dječjeg vrtića omogućiti će nastavak rada u nesmanjenom obimu u pedagoškoj godini 2020./2021. kao i zadržavanje cijena dječjeg vrtića koje se nisu mijenjale od 2006. godine.
Financijska potpora će se uložiti u izdatke za radnike čime ćemo zadržati postojeći broj odgojitelja i ostalog osoblja čime ćemo zadržati postojeću kvalitetu usluge u dječjem vrtiću.
Zahvaljujući financijskoj potpori rad vrtića će se nastaviti bez gubitaka u kvaliteti zbog smanjenja broja odgojitelja čime zadržavamo djecu upisanu u vrtić te podstičemo i roditelje čija djeca nisu upisana u vrtić da ih upišu, jer je lakše opravdati izdvajanje sredstava za boravak djeteta u vrtiću. Dodatno, kvalitetan program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koji je prilagođen potrebama svakog djeteta, a koji se provodi na području Općine Borovo doprinosi zadržavanju obitelji u Borovu te dugoročno stvaranju osoba koje će svojim radom doprinijeti društvenom i gospodarsko razvitku lokalne i šire zajednice.
Financijska sredstva za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2021. godini u Dječjem vrtiću ZLATOKOSA BOROVO dodjeljuje Središnji državni ured za demografiju i mlade u iznosu od 220.000,00 kuna.

CyberChimps