Projekt centar Borovo | Vatru gasi, brata spasi | Projekt Centar Borovo

Vatru gasi, brata spasi

Dobrovoljno vatrogasno društvo Borovo provodi projekt „Vatru gasi, brata spasi“ kojim uključuje mlade između 15 i 30 godina starosti s područja Borova u niz aktivnosti lokalnog DVD-a s ciljem osnaživanja i stjecanja vještina za aktivno i odgovorno djelovanje u zajednici.

Kroz projekt će se održavati edukacija i osposobljavanja koja će se posebno fokusirati na promicanje vrijednosti tolerancije, solidarnosti i ljudskih prava.

Ovaj projekt će doprinijeti glavnom cilju podizanja kvalitete života mladih, atraktivizaciji ruralnog kraja kako bi se zadržali mladi u lokalnoj sredini i potaknuli za preuzimanje i prakticiranje uloge aktivnog sudionika u području prevencije i zaštite.

Specifični ciljevi odnose se na:

1) osposobljavanje i osnaživanje mladih te povećanje njihovih vještina za aktivno i odgovorno djelovanje u zajednici, 

2) podizanje razine informiranosti o javnim službama za zaštitu i prevenciju te poticanje uključivanja mladih za sudjelovanje u radu vatrogasnih službi, 

3) promociju volonterstva, 

4) poboljšanje društvenih uvjeta za zadovoljavanje potreba mladih u zajednici, 

5) osiguravanje pomoći i dodatne podrške za lokalnu vatrogasnu službu u obavljanju zadataka niže razine hitnosti.

Projekt uključuje mlade između 15 i 30 godina starosti s područja općine Borovo u niz aktivnosti čiji je cilj  a) osposobljavanje i osnaživanje mladih te povećanje njihovih vještina za aktivno i odgovorno djelovanje u zajednici, b) podizanje razine informiranosti o javnim službama za zaštitu i prevenciju te poticanje uključivanja mladih za sudjelovanje u radu vatrogasnih službi c) promocija volonterstva d) poboljšanje društveni uvjeta za zadovoljavanje potreba mladih u zajednici e) osiguravanje pomoći i dodatne podrške za lokalnu vatrogasnu službu u obavljanju zadataka niže razine hitnosti. Projekt uključuje aktivnosti koje se fokusiraju na izgradnju kapaciteta Dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo u vidu izgradnje vatrogasnog poligona i osposobljavanja članova za voditelja vatrogasne mladeži. Osnovat će se vatrogasna organizacija mladih, provesti stručne obuke za mlade vatrogasce, edukativne radionica i organizirati dvije pokazne vježbe. Javna kampanja koja će uključivati predstavljanje rada DVD-a, izradu promotivnih letaka i online oglašavanje će privući nove članove koji će se priključiti radu za dobrobit zajednice. Društvene aktivnosti u vidu organizacije natjecanja mladih vatrogasaca i organizacije javne tribine će osnažiti ulogu društva i mladih u zajednici. Ovaj projekt će doprinijeti osnaživanju DVD-a Borovo u svrhu podizanja kvalitete života mladih, atraktivizaciji ruralnog kraja s ciljem zadržavanja mladih u lokalnoj sredini i njihovom poticanju za preuzimanje i prakticiranje uloge aktivnog sudionika u području prevencije i zaštite. DVD su značajna za identitet općine i ruralnih zajednica, središte su javnog prostora i imaju veliku odgovornost u zaštiti ljudi i okoliša, ističe se njihova humanitarna priroda te važnost u jačanju kulturnog života (Popović, Relja:2015). Istraživanje Društvena rekonstrukcija na ruralnom teritoriju (2014) govori o tome da su dva od tri načelnika na prvo mjesto stavljali  važnost  vatrogasnih društava u njihovoj sredini za socijalno uključivanje i razvoj mladih u ruralnim sredinama. DVD je organizacija u kojem se vidi prilika za opuštanje, osjećaj pripadnosti i razvoj karijere, važna je za očuvanje tradicije, stvaranje prijateljstva, podizanje osjećaja odgovornosti u zajednici te razvoj vještina među mladima (Matkerić, 2019).

Projekt će se provoditi u razdoblju 01.01.-31.12.2022. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 97.252,00 kuna. Provedbu projekta sufinanciraju Središnji državni ured za demografiju i mlade iznosom od 75.000,00 kuna i Općina Borovo iznosom od 22.252,00 kuna.

CyberChimps