Projekt centar Borovo | Put u prošlost, 3. faza | Projekt Centar Borovo

Put u prošlost, 3. faza

Projekt Put u prošlost predstavlja nastavak projekta izgradnje nerazvrstane ceste započetog 2014. godine. Nerazvrstana cesta koja se ovim projektom planira izgraditi zamijenila bi dosadašnji zemljani put kojim se mještani služe za pristup svojim poljoprivrednim zemljištima, borovskom Lovačkom domu te izletištu i arheološkom nalazištu Gradac koje je zaštićeno kulturno dobro. Cesta će prolaziti i pored poduzetničke zone koja je III. Izmjenama Prostornog plana uređenja Općine Borovo na tom području je predviđena i izgradnja poduzetničke zone za koju je, također, potrebna pristupna cesta. Kroz dosadašnje faze projekta izgrađeno je približno 600 metara ceste.

Cilj projekta je gospodarska revitalizacija Općine Borovo modernizacijom cestovne infrastrukture.

Ciljane skupine projekta su ukupno stanovništvo Općine Borovo, poljoprivrednici, poduzetnici, nezaposleni, lovci, ribolovci, izletnici, rekreativci i turisti.

Izgrađena cesta će doprinijeti jačanju poljoprivrede, poduzetništva i turizma, zapošljavanju mještana, a time i smanjenju depopulacije u Općini Borovo.

Ukupna vrijednost 3. faze projekta iznosi 486.030,69 HRK, a financiraju ga Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU (100.000 HRK) i Općina Borovo (386.030,69 HRK).

CyberChimps