Projekt centar Borovo | Pomoć u kući za starije i nemoćne osobe | Projekt Centar Borovo

Pomoć u kući za starije i nemoćne osobe

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Pomoć u kući za starije i nemoćne osobe predstavlja inicijativu lokalne zajednice da se kroz društveno koristan rad utječe na povećanje zapošljivosti žena s područja Općine Borovo te na kvalitetu brige o starim i nemoćnim osoba koja na području Općine ne postoji u organiziranom obliku.

Opći cilj projekta je povećati zapošljivost žena pripadnica ranjivih skupina s područja Općine Borovo. Specifični cilj projekta je povećanje znanja i vještina nezaposlenih žena s područja Općine Borovo s ciljem njihova lakšeg zapošljavanja i smanjenja rizika od siromaštva te smanjenje socijalne isključenosti i povećanje kvalitete života starijih osoba, osoba u nepovoljnom položaju i osoba s invaliditetom koje žive u Općini Borovo. Ciljana skupina projekta su nezaposlene žene niže razine obrazovanja s područja Općine Borovo. Krajnji korisnici projekta su starije osobe, osobe u nepovoljnom položaju i osobe s invaliditetom koje žive na području Općine Borovo. Partneri na projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Vukovar i Centar za socijalnu skrb Vukovar.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Vukovar, u Vukovarsko-srijemskoj županiji je u lipnju 2017. godine bilo 10.278 nezaposlenih osoba, od čega je 6.232 bilo žena. Općina Borovo je u lipnju 2017. godine imala 287 nezaposlenih, od čega je 145 bilo žena. Zapošljavajući teže zapošljive žene s područja Općine smanjuje se nezaposlenost na području Općine, dok žene zaposlene kroz projekt stječu financijska sredstva kojima se odmiču od granice siromaštva te im se uklanjaju negativne posljedice povezane s dugotrajnom nezaposlenošću i siromaštvom. Prema popisu stanovništva Republike Hrvatske iz 2011. godine Općina ima 5.056 stanovnika, od čega je 790 osoba iznad 65 godina starosti. Općina je u lipnju 2017. godine imala 80 korisnika prava iz socijalne skrbi. Veliki dio ovih skupina egzistira kao jednočlano, eventualno dvočlano kućanstvo u teškim životnim uvjetima, bez odgovarajuće brige. Za stvaranje baze krajnjih korisnika projekta će se koristiti popis korisnika socijalnih usluga Centra za socijalnu skrb Vukovar koji žive na području Općine i informativni letci koji će se na početku provedbe projekta podijeliti svim kućanstvima te će se letcima ujedno i pozvati mještane da obavijeste Općinu Borovo o potencijalnim krajnjim korisnicima projekta. Općina će u suradnji s Centrom za socijalnu skrb Vukovar vršiti odabir krajnjih korisnika iz te baze.

Projektom će se na puno radno vrijeme zaposliti na rok od 24 mjeseca 20 osoba ženskog spola s područja Općine Borovo iz kategorije dugoročno nezaposlenih žena, žena nižeg stupnja obrazovanja i pripadnica teže zapošljive skupine koje će krajnjim korisnicima projekta pružati potporu i podršku. Žene pripadnice tih kategorija nalaze se u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti te će se zapošljavanjem kroz ovaj projekt njima omogućiti stjecanje financijskih sredstava te znanja i vještina potrebnih za pronalazak zaposlenja nakon provedbe projekta. Zahvaljujući radnom iskustvu koje steknu, žene će lakše dolaziti do zaposlenja kod privatnika ili će se samozapošljavanjem isključiti s tržišta rada. Time im se smanjuje rizik od siromaštva i socijalne isključenosti povezane sa siromaštvom. Svaka žena zaposlena kroz projekt će obilaziti najmanje četiri krajnja korisnika projekta. Općina će u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područni ured Vukovar vršiti odabir žena koje će se zaposliti za pružanje usluge potpore i podrške krajnjim korisnicima.

Krajnjim korisnicima projekta unapređuje se kvaliteta života i osigurava dostojanstven život, socijalno ih se uključuje te se doprinosi razvoju njihove svijesti da su ravnopravni članovi zajednice kojoj pripadaju. Za sve krajnje korisnike će se za vrijeme trajanja provedbe projekta nabavljati potrepštine koje će zadovoljavati njihove osnovne potrebe. Žene zaposlene kroz ovaj projekt pružale bi potporu i podršku krajnjim korisnicima vršeći usluge:

– Pomoć pri održavanju higijene prostora u kojemu žive krajnji korisnici,

– Pomoć osobama s invaliditetom u svakodnevnim aktivnostima,

– Pomoć pri nabavljanju, pripremi i konzumiranju hrane,

– Pomoć pri nabavci i pripremi ogrijeva i zagrijavanje domova,

– Pomoć pri nabavci i korištenju lijekova,

– Pomoć pri plaćanju računa,

– Uređenje životnog prostora i okućnice,

– Druženje i razgovor s krajnjim korisnicima,

– Ostale usluge za kojima se pojavi potreba.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.589.025,35 kuna i u potpunosti je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Projekt se provodi u razdoblju prosinac 2017. –  veljača 2020. godine. Kontakt osoba za dodatne informacije o projektu je Duško Drobić, tel. 099 439 5988, e-mail dusko.drobic@gmail.com.

Više o EU fondovima možete saznati na www.strukturnifondovi.hr.

 

Zajedno do fondova EU

CyberChimps