Projekt centar Borovo | Pomoć u kući za starije i nemoćne osobe – faza 4 | Projekt Centar Borovo

Pomoć u kući za starije i nemoćne osobe – faza 4

Opći cilj projekta Pomoć u kući za starije i nemoćne osobe – faza 4 je povećanje socijalne uključenosti i prevencija institucionalizacije starijih osoba i osoba s invaliditetom s područja Općine Borovo. Specifični cilj projekta je povećanje kvalitete života starijih osoba i osoba s invaliditetom koje žive na području Općine Borovo pružanjem usluge potpore i podrške u njihovim domovima.

Projekt će trajati 36 mjeseci, dok će se usluga potpore i podrške za sudionike projekta pružati tijekom 32 mjeseca trajanja projekta. U tu svrhu će se zaposliti 30 osoba s područja Općine Borovo. Svaka osoba zaposlena kroz projekt će obilaziti najmanje šest sudionika projekta za koje će se za vrijeme trajanja provedbe projekta nabavljati potrepštine koje će zadovoljavati njihove osnovne potrebe.

Usluga potpore i podrške će se mjesečno pružati za najmanje 180 sudionika u projektu. 

Prihvatljivi korisnici projekta su:

  1. osobe starije od 65 godina koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina programa Zaželi – prevencija institucionalizacije te
  2. punoljetne osobe s invaliditetom koje imaju utvrđen 3. ili 4. stupanj težine invaliditeta  koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina programa Zaželi – prevencija institucionalizacije.

Krajnjim korisnicima projekta unapređuje se kvaliteta života i osigurava dostojanstven život, socijalno ih se uključuje te se doprinosi razvoju njihove svijesti da su ravnopravni članovi zajednice kojoj pripadaju. Za sve krajnje korisnike će se za vrijeme trajanja provedbe projekta nabavljati potrepštine koje će zadovoljavati njihove osnovne potrebe. Žene zaposlene kroz ovaj projekt pružale bi potporu i podršku krajnjim korisnicima vršeći usluge:

  1. organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.),
  2. obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.),
  3. održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.),
  4. zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.440.000,00 eura i u potpunosti je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda plus, Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.

Projekt se provodi u razdoblju travanj 2024.-travanj 2027. godine.

Kontakt osoba za dodatne informacije o projektu je Svetlana Ostojić, tel. 032/438-293, e-mail svetlana@opcina-borovo.hr.

CyberChimps