Projekt centar Borovo | Obavijest udrugama | Projekt Centar Borovo

Obavijest udrugama

U skladu s člankom 5. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, sve neprofitne udruge koje su u obvezi vođenja dvojnog knjigovodstva obvezne su izraditi godišnji program rada i financijski plan za njegovu provedbu za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016. Rok za usvajanje financijskog plana je 31.12.2015. godine.

Također, udruge su obvezne provesti samoprocjenu učinkovitosti i djelotvornosti funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola. Navedena samoprocjena provodi se popunjavanjem Upitnika o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola. Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola sastavni je dio Pravilnika o sustavu  financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija.

Samoprocjena, odnosno popunjavanje Upitnika provodi se najkasnije u roku od 30 dana od roka predviđenog za podnošenje godišnjih financijskih izvještaja za prethodnu poslovnu godinu. Zakonski zastupnik udruge dužan je izvijestiti najviše tijelo udruge o provedenoj samoprocjeni. Udruga je dužna čuvati popunjen Upitnik najmanje sedam godina od završetka godine na koju se Upitnik odnosi.

Neprofitne udruge koje ostvaruju sredstva iz javnih izvora, uključujući i sredstva državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezne su na zahtjev nadležnog tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno drugog nadležnog tijela javne vlasti, dostaviti tom tijelu dokaz o provedenoj samoprocjeni funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola.

U skladu s člankom 14. stavkom 1. Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija, udruge koje ostvaruju sredstva iz javnih izvora, uključujući i sredstva državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezno sastavljaju izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava za poslovnu godinu i dostavlja ga davatelju sredstava u roku od 60 dana od isteka poslovne godine.

Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava sastavlja se na Obrascu PROR-POT. Obrazac PROR-POT možete naći na stranici Ministarstva financija.

guest
0 Komentari
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare
CyberChimps
0
Zanima nas što mislite, molimo Vas za komentarx
()
x