Projekt centar Borovo | Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada | Projekt Centar Borovo

Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada

Provedbom projekta „Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada“ nabaviti će se jedno komunalno vozilo koje će poduzeće EKO – DUNAV d.o.o. za komunalno gospodarstvo koristiti za prikupljanje otpadnog papira, kartona i plastike s kućnih pragova na području Općine Borovo. U sklopu projekta provesti će se i informiranje javnosti o provedbi projekta kao i potrebi i načinu odvajanja otpada na kućnom pragu.

Cilj projekta je povećanje udjela otpadnog papira, kartona i plastike koji se izdvajaju iz miješanog komunalnog otpada na području Općine Borovo. Ostvarenje tog cilja doprinijeti će smanjenju količina otpada koji se odlaže na odlagališta.

Ukupni procijenjeni prihvatljivi troškovi nabave komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada iznose 1.377.599,25 kuna. Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iznosom od 1.170.959,36 kuna, dok ostatak sredstava osigurava EKO – DUNAV d.o.o.

Projekt se provodi u razdoblju 04.02.2021.-04.02.2022. godine. Za potrebne dodatne informacije kontakt osoba je Senka Romić, 032/439-014, eko-dunav@eko-dunav.hr.

Više o EU fondovima možete saznati na https://strukturnifondovi.hr/.

Zajedno do fondova EU

CyberChimps