Projekt centar Borovo | Modernizacija javne rasvjete u Općini Borovo | Projekt Centar Borovo

Modernizacija javne rasvjete u Općini Borovo

Projektom je predviđena izrada projektne i druge tehničke dokumentacije za izvođenje radova s ciljem unapređenja sustava javne rasvjete – zamjena postojećeg sustava javne rasvjete novim energetski učinkovitijim i po okoliš manje štetnim sustavom javne rasvjete cjelokupnom dužinom državne ceste 519 kroz naseljeni dio Općine Borovo. Izradu projektne i druge tehničke dokumentacije za izvođenje radova s ciljem unapređenja sustava javne rasvjete sufinancira Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja.

Zamjenom postojećeg sustava javne rasvjete novim energetski učinkovitijim postiže se usklađivanje sustava javne rasvjete s normiranim svjetlotehničkim vrijednostima, zaštita okoliša i stambenih zona od svjetlosnog onečišćenja, uklanjanje štetnih radnih tvari izvora svjetlosti, smanjivanje emisije stakleničkih plinova, povećanje energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete i doprinos održivom gospodarenju energijom. Sa sredstvima ostvarenim uštedom na energetskim troškovima općina bi nastavila s ulaganjima u povećanje energetske učinkovitosti lokalne infrastrukture.

Vrijednost ukupne investicije: 8.750,00 kuna, učešće Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja u prihvatljivim troškovima: 4.500,00 kuna, vlastito sudjelovanje Općine Borovo: 4.250,00 kuna.

MGIPU_opcina borovo

CyberChimps