Projekt centar Borovo | Javni poziv za  poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama | Projekt Centar Borovo

Javni poziv za  poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za  poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama.

Korisnici sredstava Fonda u smislu Javnog poziva su fizičke osobe – građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće s prebivalištem na adresi i mjestu kuće prijavljenim najkasnije 30 dana prije dana podnošenja prijave na Poziv.

Obiteljska kuća u kojoj se provodi Projekt mora biti energetski certificirana te energetskog razreda C ili boljeg.

MjeraNajviši iznos opravdanog troška
M1. Kotao na drvnu sječku/pelete ili pirolitički kotao na drva za grijanje prostora ili prostora i potrošne vode60.000,00 kn7.963,37 eur
M2. Dizalica topline za grijanje potrošne vode i grijanje prostora ili za grijanje potrošne vode i grijanje i hlađenje prostora (GWP≤ 2150)80.000,00 kn10.617,82 eur
M3. Sustav sa sunčanim toplinskim kolektorima40.000,00 kn5.308,91 eur
M4. Fotonaponska elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju, u samostalnom (off-grid) ili mrežnom radu80.000,00 kn10.617,82 eur

Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se putem sredstava donacija, pri čemu se po obiteljskoj kući može ostvariti sufinanciranje do najviše 128.000,00 kuna (16.988,52 eura), odnosno do 80% opravdanih troškova na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka.

Podnošenje prijava na Poziv započinje 15. studenog 2022. godine od 9:00 sati. Prijave se razmatraju prema rednom broju zaprimanja.

Prijava mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

1. Prijavni obrazac (Prilog 2. Poziva), u .xlsx formatu,

2. Obostrani sken važeće osobne iskaznice prijavitelja, u slučaju suvlasništva potrebno dostaviti za sve suvlasnike,

3. Važeći dokaz da je obiteljska kuća izgrađena prema Zakonu o gradnji ili koja je prema navedenom ili posebnom zakonu s njom izjednačena,

4. Zemljišno-knjižni izvadak čestice kojim se dokazuje knjižno vlasništvo10 obiteljske kuće,

5. Važeći energetski certifikat obiteljske kuće,

6. Detaljne ponude ili troškovnike izvođača radova,

7. Fotodokumentaciju postojećeg stanja obiteljske kuće,

8. Glavni projekt, u slučaju provedbe mjera za koje je obveza izrada istog propisana Zakonom o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), i Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“ broj 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20 i 74/22),

9. Prethodno odobrenje/Potvrdu glavnog projekta, u slučaju provedbe mjera za koje je obveza ishođenja iste propisana Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara,

10. Izjavu prijavitelja (Prilog 3. Poziva) pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, potpisanu od strane prijavitelja, u slučaju suvlasništva potpisanu od strane svih suvlasnika:

a) da obiteljska kuća nije oštećena u potresu,

b) da su osigurana vlastita sredstva za provedbu Projekta.

Ukoliko se u dokumentima pod 3. i 4. razlikuju brojevi katastarskih čestica, potrebno je dostaviti uvjerenje/potvrdu nadležnog ureda za katastar o istovjetnosti čestica.

U slučaju prijave mjere M4. prijava dodatno mora sadržavati obavijest o mogućnosti priključenja fotonaponske elektrane na mrežu kućanstva s vlastitom proizvodnjom ili Elektroenergetsku suglasnost ili Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na mrežu, u slučaju ugradnje sustava u mrežnom radu.

Za provedbu mjera M1., M2. i/ili M3. potrebno je angažirati i nadzornog inženjera u slučaju ugradnje sustava nazivne snage ≥ 30 kW. Usluga stručnog nadzora se ne sufinancira ovim Javnim pozivom.

Više o Javnom pozivu možete saznati putem ovoga linka.

Subscribe
Notify of
guest

0 Komentari
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare
CyberChimps
0
Zanima nas što mislite, molimo Vas za komentarx