Projekt centar Borovo | Dvorana za sport i rekreaciju s uredskim prostorijama i tribinama | Projekt Centar Borovo

Dvorana za sport i rekreaciju s uredskim prostorijama i tribinama

Projektom Dvorana za sport i rekreaciju s uredskim prostorijama i tribinama će se financirati izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju višenamjenske zgrade na prostoru nogometnog stadiona NK SLOGA Borovo. Sredstva za izgradnju višenamjenske zgrade Općina Borovo će osigurati kroz EU fondove.

Ideja dvorane za sport i rekreaciju s uredskim prostorijama i tribinama osmišljena je kako bi se doprinijelo sportskoj, turističkoj i društvenoj infrastrukturi Općine Borovo. Krajnji korisnici ovog projekta bili bi Nogometni klub „SLOGA“ Borovo, udruge s područja Općine Borovo koje nemaju adekvatne prostore u kojima mogu obavljati aktivnosti kojima ostvaruju svoje ciljeve i doprinose održivom razvoju Općine Borovo i koje bi ovim projektom dobile uredske prostorije te sami mještani Općine Borovo kojima će dvorana služiti za organiziranje svojih društvenih aktivnosti. U ciljanu skupinu spadaju i sportski navijači iz Borova, kao i mjesta iz kojih dolaze sportski klubovi na utakmice u Borovo, kojima bi se dvoranom podigla kvaliteta uživanja u sportskim događajima u Općini Borovo. Nakon završetka izgradnje dvorane za sport i rekreaciju s uredskim prostorijama i tribinama otvara se i mogućnost zapošljavanja za nekoliko osoba koje bi radile na održavanju dvorane kao i u uredskim prostorijama udruga. Dvoranom se tako doprinosi i sprječavanju depopulacijskih procesa u Općini Borovo. Izgradnja dvorane je, stoga, vrlo važna kako bi se podiglo društveno-gospodarsku razinu kao i kvalitetu života ne samo mještana Općine Borovo, nego i šire.
Dosadašnja zgrada, u vlasništvu Općine Borovo, koju NK „SLOGA“ Borovo koristi za obavljanje svoje djelatnosti biti će polazna točka prilikom izrade projektne dokumentacije i dvorana će predstavljati njenu značajnu nadogradnju. Dvoranom bi se dodalo cca 400 m2 bruto površine na postojećih 100 m2 zgrade. Prilikom izrade projektne i druge tehničke dokumentacije voditi će se računa da dvorana ispuni sve moderne zahtjeve energetske učinkovitosti. 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 60.000 kuna. Učešće Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja u financiranju projekta iznosi 42.000 kuna, dok Općina Borovo učestvuje u financiranju projekta s iznosom od 18.000 kuna.

CyberChimps