Projekt centar Borovo | Udruga za održivi razvoj općine Borovo | Projekt Centar Borovo

Početak provedbe projekta Međunarodni festival folklora

Predsjedništvo KUD-a Branislav Nušić 29.05.2018. godine sastalo se zbog dogovora oko organizacije 19. Međunarodne smotre folklora “Borovo 2018” gdje su dogovorene smjernice i podijeljeni zadatci. Tim sastankom započela je provedba projekta Međunarodni festival folklora kojem je suštinski cilj očuvanje i njegovanje kulturne baštine kroz pjesmu i igru, razmjenu saznanja i iskustava, neposrednog upoznavanja s običajima i

Više…

LAG Natječaj za tip operacije 6.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

LAG Srijem objavljuje 1. LAG Natječaj iz Lokalne razvoje strategije LAG-a Srijem 2014.-2020. za tip operacije 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava, a koji je sukladan tip operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. Prihvatljivi prijavitelji su OPG-ovi ekonomske veličine 2.000-7.999 eura. Rok za podnošenje prijava projekata je od 16. travnja 2018. do 18.

Više…

Obavijest o početku kampanja za promociju ovogodišnjih natječaja iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020.

Ministarstvo poljoprivrede započinje kampanju za promociju ovogodišnjih natječaja iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. za Mjeru 4, 4.1.1. „RESTRUKTURIRANJE, MODERNIZACIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA“ te Mjeru 6 za tip operacije 6.2.1. „POTPORA ULAGANJU U POKRETANJE NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI“. Registraciju za sudjelovanje na radionicama možete izvršiti putem poveznice za Mjeru 4 i poveznice za Mjeru 6.

Važna obavijest za potencijalne prijavitelje na prvi LAG natječaj za Podmjeru 6.3.1 Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Ovim putem želimo obavijestiti sve potencijalne korisnike koji se planiraju prijaviti na prvi LAG natječaj, sukladno Podmjeri 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020., kako Savjetodavna služba prilikom izračuna SO (ekonomske veličine) za javljanje na LAG Natječaj za tip operacije 6.3.1. neće uzimati u obzir izmjene u ARKOD-u/JRDŽ-u koje su nastale

Više…

Početak provedbe projekta Pomoć u kući za starije i nemoćne osobe

Općina Borovo je započela provedbu projekta Pomoć u kući za starije i nemoćne osobe kojim će se na rok od 24 mjeseca zaposliti 20 žena s područja Općine Borovo za pružanje potpore i podrške starijim osobama, osobama s invaliditetom i osobama u nepovoljnom položaju koje žive na području Općine Borovo. Partneri na projektu su Hrvatski zavod

Više…

Početak provedbe projekta Put u prošlost

Potpisivanjem ugovora o sufinanciranju projekta započela je provedba projekta Put u prošlost. Provedbom projekta će se asfaltirati dio nerazvrstane ceste, tzv. Crnog puta koji vodi ka lovačkom domu i areheološkom nalazištu Gradac. Ukupna vrijednost projekta iznosi 487.200 HRK, a financiraju ga Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU (400.000 HRK) i Općina Borovo (87.200 HRK). Više o

Više…

Početak provedbe projekta Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Borovo

Općina Borovo započinje s provedbom projekta Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Borovo kojemu je cilj izgradnja komunalne infrastrukture u Općini Borovo namijenjene smanjenju količine lokalnog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta. Cilj projekta će se ostvariti  izgradnjom reciklažnog dvorišta kojim će Općina Borovo steći infrastrukturu u kojoj će se moći prikupiti i privremeno skladištiti odvojeni otpad

Više…

Provedba projekta Borovska razglednica

Vijeće srpske nacionalne manjine u Općini Borovo započelo je provedbu projekta Borovska razglednica. Namjera projekta je približiti i pokazati prirodne ljepote, povijest, kulturno naslijeđe, ljude i događaje u Borovu. Ovim projektom će se postići i afirmacija ćirilice u komunikaciji sa građanima (štampanjem plakata, pozivnica, kataloga te kroz medije) i prikupljanje humanitarne pomoći za lica i institucije.

Više…

Provedba projekta Međunarodni festival folklora

Kulturno umjetničko društvo Branislav Nušić iz  Borova započelo je provedbu projekta Međunarodni festival folklora kojem je suštinski cilj očuvanje i njegovanje kulturne baštine kroz pjesmu i igru, razmjenu saznanja i iskustava, neposrednog upoznavanja s običajima i načinima očuvanja tradicionalnih vrijednosti. Organiziranjem Međunarodnog festivala folklora na kojem učesnici prikazuju kulturu, tradiciju i običaje Srba u regiji

Više…

Početak provedbe projekta Iz Sunca u vaš telefon

Udruga Projekt centar Borovo započela je provedbu projekta Iz Sunca u vaš telefon kojemu je cilj podizanje svijesti o obnovljivim izvorima energije. Cilj ćemo ostvariti kupovinom i postavljanjem pametnih klupa pogonjenih solarnim panelima koje će biti postavljene na glavnom trgu u Borovu i koje će se koristiti za odmor, punjenje mobilnih telefona mještana i noćno osvjetljenje

Više…

CyberChimps